INCOTERMS MỚI (2020) CÓ GÌ MỚI ?

Hoàng Văn Châu - Hoàng Tuấn Dũng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại

Abstract

Tóm tắt
Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Incoterms® 2020, phiên bản Incoterms thứ 9 của
Phòng Thương mại quốc tế (ICC) đã được chính thức phát hành nhân kỷ niệm 100
năm thành lập ICC. Sau lần phát hành đầu tiên vào năm 1936, Incoterms đã được
sửa đổi, bổ sung và phát hành vào các năm 1957, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000,
2010 để đáp ứng sự thay đổi và phát triển của thương mại toàn cầu. Incoterms®
2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Vậy, Incoterms là gì và Incoterms® 2020 có
gì mới, là nội dung của bài viết dưới đây.
Từ khóa: incoterms, điều kiện thương mại quốc tế, ICC, xuất nhập khẩu, hợp đồng
mua bán, Incoterms® 2020.
Abstract
The ICC which is celebrating its centenary year, officially released the 9 th version
of Incoterms rules on September 10, 2019. Incoterms were first introduced in 1936
and were revised in 1957, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 and 2010 to accommodate
changes as global trade developed and evolved. Incoterms® 2020 will come into

effect on 1 January 2020. Thus, what Incoterms is and what it is new in
Incoterms® 2020, you will find the answer in the following.
Keywords: incoterms, international commercial terms, ICC, export, import, sale
contract, Incoterms® 2020.

Published
2020-03-20