MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNG BIG DATA TRONG HOẠT ĐỘNG DIGITAL MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thu Hà, Hồ Thanh Thủy

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thu Hà
  • Hồ Thanh Thủy

Abstract

Tóm tắt
Digital Marketing đã ngày càng khẳng định ưu thế vượt trội so với những phương thức
marketing truyền thống trước đây chỉ giới hạn trong phạm vi địa lý nhất định. Digital Marketing
giúp thông điệp truyền thông của doanh nghiệp vượt ra ngoài giới hạn về địa lý, đạt đến những
hiệu quả giao tiếp với khách hàng tối ưu nhất. Chính vì vậy, trong những năm trở lại đây,
Digital Marketing đã và đang được vận dụng rất thành công tại các công ty, doanh nghiệp. Mặt
khác, chính sự bùng nổ của công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ và sự phổ biến của các
thiết bị Internet, điện thoại di động… đã dẫn đến một sự bùng nổ của dữ liệu - những dữ liệu
đến từ chính những tương tác của con người trên đa dạng các thiết bị kỹ thuật số, dữ liệu được
tạo ra với tốc độ chóng mặt được gọi là Big Data. Trên thế giới đã có rất nhiều công ty, tập
đoàn vận dụng thế mạnh của Big Data để đưa vào phân tích và tối ưu hóa hoạt động Digital
Marketing nhằm tăng hiệu quả tương tác với khách hàng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách
hàng về sản phẩm và dịch vụ. Bài viết cung cấp tổng quan về Big Data, Digital Marketing, kết
quả khảo sát nhận thức của doanh nghiệp về Big data, những thuận lợi khó khăn trong việc ứng
dụng Big Data vào hoạt động Digital Marketing, từ đó đề xuất một số gợi ý để chuẩn bị cho
việc quản lý và khai thác Big Data hiệu quả hơn trong hoạt động Digital marketing của doanh
nghiệp. Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng để thực hiện bài viết, có kết hợp với kết
quả của cuộc khảo sát, điều tra xã hội học và phỏng vấn chuyên gia.
Từ khóa: Big Data, Digital Marketing.

Published
2018-05-30