Return to Article Details ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 5C TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA DOANH NGHIỆP Download Download PDF