ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐỂ XÁC ĐỊNH LỢI SUẤT KỲ VỌNG CỦA CỔ PHIẾU: TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Lê Phương Lan

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Lê Phương Lan

Abstract

Tóm tắt
Một trong những bước quan trọng khi tiến hành định giá cổ phiếu của doanh nghiệp là
xác định lợi suất chiết khấu cho phù hợp. Bài viết áp dụng các mô hình định giá tài sản phổ
biến (CAPM, APT, Fama-French) vào xác định lợi suất kỳ vọng cổ phiếu của các doanh
nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả cũng so sánh
những sự khác biệt trong kết quả tìm ra bởi 3 mô hình, và giải thích lý do cho những sự khác
biệt này. Cuối cùng tác giả đưa ra một số gợi ý cho mô hình phù hợp nhất để áp dụng vào
định giá doanh nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam.
Từ khóa: Lợi suất kỳ vọng, CAPM, APT, Fama - Frech.

Published
2018-05-21