Return to Article Details VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU KHI CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM Download Download PDF