TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN FACEBOOK VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Nguyễn Văn Thoan

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Văn Thoan

Abstract

Tóm tắt
Hiện nay, trào lưu kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) trên các mạng xã hội đang
“bùng nổ” với quy mô ngày càng lớn. Theo báo cáo TMĐT 2013 của Cục TMĐT và Công nghệ
thông tin (Bộ Công thương), tại Việt Nam, khoảng 45% người sử dụng Internet đã tham gia
mua sắm qua các mạng xã hội1. Nắm bắt được xu hướng này, ngày càng nhiều doanh nghiệp
lựa chọn kênh bán hàng thông qua mạng xã hội nhằm giảm chi phí và nâng cao khả năng tiếp
cận khách hàng.Trước thực trạng ngày càng xuất hiện nhiều hình thức bán hàng trên các mạng
xã hội, đặc biệt là trên Facebook, ngày 5/12/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư
số 47/2014/TT-BCT (Thông tư số 47) quy định về quản lý website TMĐT (có hiệu lực từ ngày
20/1/2015) nhằm hướng dẫn chi tiết Nghị định số 52/2013/NĐ-CP (Nghị định số 52) về TMĐT2.
Bài viết này hân tích tình hình ứng dụng TMĐT trên Facebook tại một số nước trên thế
giới và ở Việt Nam, đặc biệt làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý hoạt động
TMĐT trên Facebook tại Việt Nam.
Từ khóa: Thương mại điện tử, facebook, mạng xã hội, bán hàng trực tuyến

Published
2018-05-21