TÁC ĐỘNG CỦA SỰ RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH CẮT GIẢM GÓI NỚI LỎNG ĐỊNH LƯỢNG 3 CỦA MỸ

Hoàng Xuân Bình

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Hoàng Xuân Bình

Abstract

Tóm tắt
Với sức mạnh to lớn của nền kinh tế, Mỹ được ví như “đầu tàu” của nền kinh tế thế giới,
có khả năng ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới. Mỗi động thái của nền kinh tế Mỹ đều
có ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Các nhà kinh tế thường xuyên nhắc đến hai chữ nới lỏng
định lượng (QE-Quantitative Easing) như một câu “thần chú” của Hệ thống Dự trữ Liên
bang Mỹ (Fed, US Federal Reserves System) với hi vọng sẽ góp phần phục hồi nền kinh
tế sau khủng hoảng. Trên thực tế, sau khi gói QE1 là QE2 không đem lại nhiều hiệu quả,
ngày 13/09/2012, Fed quyết định tung ra gói nới lỏng định lượng QE3. Sau đó, đến ngày
29/10/2014, đúng như dự kiến Fed đã chính thức tuyên bố ngừng áp dụng gói nới lỏng định
lượng thứ 3 (QE3) kể từ ngày 01/11 với việc cắt giảm 15 tỷ USD còn lại của chương trình
này sau 7 lần thu hẹp liên tiếp trước đó từ mức 85 tỷ USD/tháng. Bài viết này nhằm mục
tiêu phân tích tác động của sự ra đời và quá trình cắt giảm QE3 đến nền kinh tế Mỹ, và một
số nước đang phát triển.
Từ khóa: Nới lỏng định lượng 3, Kinh tế Mỹ,... Nới lỏng định lượng và sự ra đời gói
QE3 của nước Mỹ.

Published
2018-05-21