CÁC QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH DỊCH TỄ VÀ KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT (SPS) DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THƯỜNG GẶP KHI XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Anh Thu
  • Nguyễn Thị Minh Phương

Abstract

Tóm tắt
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, tuy nhiên cũng là một trong những
thị trường khó tính nhất với các quy định về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS) hết sức
nghiêm ngặt. Hệ thống luật và các quy định kiểm soát SPS của Nhật Bản gây khó khăn cho doanh
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là trong việc đáp ứng các yêu cầu liên quan đến dư lượng
thuốc thú y, nhiễm vi khuẩn và dư lượng thuốc trừ sâu. Trong khi đó, nhiễm khuẩn, điều kiện vệ sinh,
ghi nhãn là những cản chính khi thâm nhập thị trường Mỹ. Tại thị trường EU, nhiễm khuẩn, dư
lượng thuốc thú ý, chất phụ gia và kim loại nặng là những vi phạm chính. Mặc dù lý do bị từ chối
nhập khẩu là khác nhau ở mỗi thị trường, thuỷ sản là mặt hàng bị từ chối nhiều nhất ở cả ba thị
trường này. Các nguyên nhân từ chối nhập khẩu cũng chỉ ra rằng việc kiểm soát SPS của Việt Nam
còn yếu ở tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng nông sản.
Từ khóa: SPS, Nhật Bản, xuất khẩu của Việt Nam.
Mã số: 166.060815. Ngày nhận bài: 06/08/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 14/08/2015. Ngày duyệt đăng: 14/08/2015.
Abstract
Japan is on one hand an important market for Vietnam’s exports, on the other hand a diffcult one
that applies very stringent SPS regulations. The SPS-related legal and control system in Japan raise
major diffculties for Vietnam’s exporter to meet the standards, especially those relating to veterinary
drugs residues, bacterial contamination and pesticide residues. In US, bacterial contamination,
hygienic condition/control, labeling are the most common reasons of import rejections of Vietnam’s
products. Meanwhile, in EU, bacterial contamination, veterinary drugs residues, additive and
heavy metal are really big problems to Vietnam’s exporters. The reasons of import refusals vary
across these markets; however, fshery products are the most rejected at the borders of the all three.
The high incidence as well as the most common SPS violations also indicates a poor SPS control
throughout all stages of the supply chain of Vietnam’s agricultural product.
Key words: SPS, Japan, Vietnam’s export.
Paper No. 166.060815. Date of receipt: 06/08/2015. Date of revision: 14/08/2015. Date of approval: 14/08/2015.

Published
2018-05-19