GIỚI THIỆU CHUNG

Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế ( Tên cũ: Tạp chí Kinh tế đối ngoại) và Tạp chí Journal of International Economics and Management (Tên cũ: External Economics Review) là nơi công bố và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học và là đầu mối nhằm ứng dụng chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống. Từ khi xuất bản số tiếng Việt đầu tiên năm 2002 và số tiếng Anh đầu tiên năm 2013 đến nay, Tạp chí Kinh tế đối ngoại đã được xuất bản với Hội đồng biên tập là các nhà khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước, tuân thủ theo quy trình phản biện độc lập để đảm bảo được chất lượng của các bài viết cả về nội dung và hình thức, và được xuất bản định kỳ theo đúng quy định. Tạp chí đã liên tục được đổi mới, thu hút được các bài viết có chất lượng cao, tạo được uy tín trong cộng đồng khoa học. Tính đến hết năm 2019, Tạp chí đã xuất bản được 96 số tiếng Việt với hơn 1.300 bài và 18 số tiếng Anh với 95 bài tiếng Anh.

 Tạp chí Kinh tế đối ngoại được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 180/GP-BVHTT ngày 22/4/2002 của Bộ Văn hóa Thông tin, được phép xuất bản bằng tiếng Việt thường kỳ, 6 kỳ/năm. Từ năm 2013, Tạp chí tăng kỳ Tạp chí từ 4 kỳ/năm lên 12 kỳ/năm (trong đó có 3 kỳ xuất bản bằng tiếng Anh) theo Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in số 189/GP-BTTTT ngày 29/5/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Năm 2011, Tạp chí đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế: ISSN 1859-4050. Từ năm 2017 đến nay, Tạp chí được HĐCDGSNN tính đểm công trình tối đa 0,75 điểm/bài báo. Từ 15/11/2019, Tạp chí của Trường đã được đổi tên thành Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế (xuất bản 9 kỳ số tiếng Việt) và Tạp chí Journal of International Economics and Management (xuất bản 3 kỳ số tiếng Anh) Giấy phép số 500/GP-BTTTT ngày 15/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Tạp chí đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế có chất lượng cao của đất nước nói chung và của trường Đại học Ngoại thương nói riêng:

- Tạp chí đã có những đóng góp tích cực vào việc thay đổi nhận thức, tư duy lý luận và thực tiễn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó góp phần phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường Đại học Ngoại thương nói riêng và các trường khối ngành kinh tế nói chung. Hàng trăm bài viết trên tạp chí tập trung vào những vấn đề kinh tế vĩ mô, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, luật, giáo dục đào tạo… đã làm tăng giá trị về học thuật, ý nghĩa thực tiễn giúp cho các giảng viên và sinh viên có thể học hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhau.

- Tạp chí cung cấp nguồn tài liệu tham khảo phong phú và giá trị, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Tính từ năm 2002 đến nay, Tạp chí đã công bố trên 1200 bài báo có hàm lượng khoa học cao và tin cậy cho sinh viên, học viên sau đại học và giảng viên những kết quả nghiên cứu mới, kiến thức mới, kinh nghiệm dạy học hiện đại về kinh tế, từ đó góp phần giúp cán bộ giảng dạy đổi mới và nâng cao nội dung, phương pháp giảng dạy.

- Tạp chí góp phần tích cực cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên nói chung, trước hết là ở trường Đại học Ngoại thương. Tạp chí thực sự trở thành cầu nối tri thức khoa học giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường trao đổi các kết quả nghiên cứu, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học, đồng thời góp phần nâng cao thứ hạng và uy tín của trường Đại học Ngoại thương trong bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam, khu vực và thế giới.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2017 tới nay Trường Đại học Ngoại thương đã tiếp tục nâng cao chất lượng tạp chí bằng cách kiện toàn Hội đồng biên tập, hoàn thiện quy trình phản biện, tăng cường thu hút các bài viết có chất lượng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tạp chí tiếp tục duy trì định kỳ xuất bản theo quy định. Tạp chí cũng có một đội ngũ cộng tác viên đông đảo, công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp khắp cả nước. Hoạt động của Tạp chí đã và đang nhận được chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Nhà trường  và sự ủng hộ tích cực của các cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên của Nhà trường.